Ophoviuslaan 100, Den Bosch
+31 6 55 71 68 06
info@cookin.nl

Voor opdrachtnemers

Ik wil een offerte uitbrengen

Bij het starten van een webproject spelen een aantal zaken een rol. Het belangrijkste is het verwoorden waar het eindproduct aan gaat voldoen. Wat zijn de wensen en eisen van uw klant? Als uw klant niet kan aangeven wat zij precies wilt hebben, dan zou het wel héél toevallig zijn als het eindresultaat aan de wensen voldoet.

Wanneer een klant geen functioneel ontwerp heeft, dan zult u moeten beschrijven waar het eindproduct aan zal gaan voldoen.

Cookin’ Internet kan uw project begeleiden van de ruwe schets tot de live-gang van een web-project waar u trots op bent. Hoe we dat doen? U ziet het hier onder.

1) Tijdens een eerste flip-over sessie met uw klant helpt Cookin’ Internet met het opstellen van een gedetailleerd pakket van eisen en wensen;

2) Op basis van dit pakket wordt een functioneel ontwerp (FO) geschreven dat in grote lijnen de functie en werking van de applicatie beschrijft;

3) Wanneer de klant akkoord gaat met het FO, dan zal op basis daarvan een offerte worden opgesteld;

4) Samen met u en de klant zal een planning gemaakt worden en worden een aantal controle-punten vastgesteld;

5) Cookin’ Internet begeleidt het bouwtraject en houdt toezicht op de naleving van het FO en de gemaakte planning.

6) Samen met u en en de klant zal de uiteindelijke oplevering worden uitgevoerd.

Ik heb een conflict met een klant

Gedurende een web-project kan er vanalles misgaan om de meest uiteenlopende redenen. In de meeste gevallen komt het er op neer dat uwklant iets anders verwacht dan hetgeen door uw web-buro wordt opgeleverd. Dit kan veroorzaakt worden door het ontbreken van een functioneel ontwerp (FO) en het niet (voldoende) communiceren tussen de betrokkenen.

Wanneer u als web-bouwer vervolgens niet wil of kan voldoen aan de wensen van de klant, is er sprake van een conflict. Er moet gezocht worden naar een oplossing.

Cookin’ Internet maak inzichtelijk wat de specifieke wens van uw klant is en gaat vervolgens met u om tafel om te zien wat u daar in kan betekenen. Het doel is om het project alsnog af te ronden…

Cookin’ Internet fungeert hierbij als neutrale tussenpersoon. Hoe we dit precies doen? U ziet onze werkwijze hier onder:

1) Tijdens een eerste flip-over sessie bij u op kantoor helpt Cookin’ Internet met het in kaart brengen van de ontstane situatie en het initiële wensenpakket. Waar zitten de knelpunten en hoe wil de klant deze opgelost zien;

2) Op basis van deze sessie wordt een functioneel ontwerp (FO) geschreven dat in grote lijnen de huidige problematiek en de gewenste oplossing beschrijft;

3) Aan de hand van dit FO zal een gesprek aangegaan worden met uw klant om de andere kant van het verhaal te horen;

4) Na afloop van deze gesprekken kan bekeken worden of beide partijen nog met elkaar verder willen. Mocht dit niet het geval zijn, dan zal Cookin’ Internet de afwikkeling van de opdracht begeleiden zodat beide partijen met een goed gevoel uit elkaar kunnen gaan.

5) Wanneer u en uw opdrachtgever vertrouwen hebben in een succesvolle afronding van het project, dan zal het FO door beide partijen worden ondertekend. Samen met u en uw klant zal een planning gemaakt worden en worden een aantal controle-punten vastgesteld;

6) Cookin’ Internet begeleidt het vervolgtraject en houdt toezicht op de naleving van het FO en de gemaakte planning;

7)  Samen met u en uw klant zal de uiteindelijke oplevering worden uitgevoerd.

Ik wil een second opinion
op een project

U heeft uw project triomfantelijk als “klaar” bestempeld… maar uw klant vindt van niet. Of uw klant was in eerste instantie tevreden maar is in de loop der tijd tegen mankementen aangelopen. Lastige situatie.

In deze situatie is het van belang om in kaart te brengen wat de oorspronkelijke vraag was en of de mankementen te wijten zijn aan ofwel het niet juist uitvoeren van de opdracht door de u ofwel het niet juist formuleren van de vraag door de opdrachtgever.

In beide gevallen is het mankement een feit en moet een oplossing gevonden worden. Liefst natuurlijk met u, het buro dat dit project heeft gebouwd.
Cookin’ Internet fungeert hierbij als neutrale tussenpersoon. Hoe we dit precies doen? U ziet onze werkwijze hier onder: 

1) Tijdens een eerste flip-over sessie bij u op kantoor helpt Cookin’ Internet met het in kaart brengen van de ontstane situatie en het initiële wensenpakket. Waar zitten de knelpunten en hoe wil de klant deze opgelost zien;

2) Op basis van deze sessie wordt een functioneel ontwerp (FO) geschreven dat in grote lijnen de huidige problematiek en de gewenste oplossing beschrijft;

3) Aan de hand van dit FO zal een gesprek aangegaan worden met uw klant om de andere kant van het verhaal te horen;

4) Na afloop van deze gesprekken kan bekeken worden of beide partijen nog met elkaar verder willen. Mocht dit niet het geval zijn, dan zal Cookin’ Internet de afwikkeling van de opdracht begeleiden zodat beide partijen met een goed gevoel uit elkaar kunnen gaan;

5) Wanneer u en uw opdrachtgever vertrouwen hebben in een succesvolle afronding van het project, dan zal het FO door beide partijen worden ondertekend. Samen met u en uw klant zal een planning gemaakt worden en worden een aantal controle-punten vastgesteld;

6) Cookin’ Internet begeleidt het vervolgtraject en houdt toezicht op de naleving van het FO en de gemaakte planning;

7) Samen met u en uw klant zal de uiteindelijke oplevering worden uitgevoerd.