Ophoviuslaan 100, Den Bosch
+31 6 55 71 68 06
info@cookin.nl

Voor opdrachtgevers

Ik wil een offertetraject starten

Bij het starten van een webproject spelen een aantal zaken een rol. Het belangrijkste is het verwoorden waar het eindproduct aan moet voldoen. Wat zijn uw wensen en eisen? Als u niet kunt aangeven wat u precies wilt hebben, dan zou het wel heel toevallig zijn als uw web-buro dat zo zou bouwen…

Het opstellen van een duidelijk en alles omvattend functioneel ontwerp (FO) zal resulteren in een project dat soepel en vlot verloopt. Voor web-buro’s is het erg lastig om gaandeweg grote aanpassingen aan de functionaliteit uit te voeren en daarnaast zijn er tal van manieren om onderdelen te bouwen.

Cookin’ Internet kan uw project begeleiden van de ruwe schets tot de live-gang van een web-project waar u trots op bent. Hoe we dat doen? U ziet het hieronder:

1) Tijdens een eerste flip-over sessie bij u op kantoor helpt Cookin’ Internet met het opstellen van een gedetailleerd pakket van eisen en wensen;

2) Op basis van dit pakket wordt een functioneel ontwerp (FO) geschreven dat in grote lijnen de functie en werking van de applicatie beschrijft;

3) Op basis van het FO wordt een offerte-aanvraag geformuleerd. De offerte-aanvraag wordt aan een geselecteerd aantal web-buro’s gestuurd;

4) Samen met u worden de ontvangen offertes beoordeeld en wordt gekeken welke buro’s voor een gesprek uitgenodigd kunnen worden. Wij zullen (indien gewenst) bij deze gesprekken aanwezig;

5) Op basis van de gesprekken en de uitgebrachte offertes zullen wij samen een buro selecteren en daar de opdracht aan verstrekken;

6) Samen met u en het web-buro zal een planning gemaakt worden en worden een aantal controle-punten vastgesteld.

7) Cookin’ Internet begeleidt het bouwtraject en houdt toezicht op de naleving van het FO en de gemaakte planning.

8) Samen met u en het web-buro zal de uiteindelijke oplevering worden uitgevoerd.

Ik heb een conflict met mijn bouwer

Gedurende een web-project kan er vanalles misgaan om de meest uiteenlopende redenen. In de meeste gevallen komt het er op neer dat u als opdrachtgever iets anders verwacht dan hetgeen door uw web-buro wordt opgeleverd. Dit kan veroorzaakt worden door het ontbreken van een functioneel ontwerp (FO) en het niet (voldoende) communiceren tussen de betrokkenen.

Wanneer een web-buro vervolgens niet wil of kan voldoen aan deze nieuwe inzichten, dan is er sprake van een conflict. Er moet gezocht worden naar een oplossing.

Cookin’ Internet maak inzichtelijk wat de specifieke wens van u als opdrachtgever is en gaat vervolgens met de opdrachtnemer om tafel om te zien wat deze daar in kan betekeken. Het doel is om het project met de huidge aanbieder af te ronden… tenzij u niet meer met deze partij door één deur kunt.

Cookin’ Internet fungeert hierbij als neutrale tussenpersoon. Hoe we dit precies doen? U ziet onze werkwijze hier onder.

1) Tijdens een eerste flip-over sessie bij u op kantoor helpt Cookin’ Internet met het in kaart brengen van de ontstane situatie en het initiële wensenpakket. Waar zitten de knelpunten en hoe wilt u deze opgelost zien;

2) Op basis van deze sessie wordt een functioneel ontwerp (FO) geschreven dat in grote lijnen de huidige problematiek en de gewenste oplossing beschrijft;

3) Aan de hand van dit FO zal een gesprek aangegaan worden met het huidige web-buro om de andere kant van het verhaal te horen;

4) Na afloop van deze gesprekken kan bekeken worden of beide partijen nog met elkaar verder willen. Mocht dit niet het geval zijn, dan zal Cookin’ Internet de afwikkeling van de opdracht begeleiden en een nieuw offertetraject starten of zal een andere aanbieder uit ons of uw netwerk geselecteerd worden;

5) Wanneer u en de opdrachtnemer vertrouwen hebben in een succesvolle afronding van het project, dan zal het FO door beide partijen worden ondertekend. Samen met u en het web-buro zal een planning gemaakt worden en worden een aantal controle-punten vastgesteld.

6) Cookin’ Internet begeleidt het vervolgtraject en houdt toezicht op de naleving van het FO en de gemaakte planning.

7) Samen met u en het web-buro zal de uiteindelijke oplevering worden uitgevoerd.

Ik wil een second opinion
op een project

Uw web-buro heeft uw project triomfantelijk als “klaar” bestempeld… maar u vindt van niet. Of u was in eerste instantie tevreden maar bent in de loop der tijd tegen mankementen aangelopen. Lastige situatie.

In deze situatie is het van belang om in kaart te brengen wat de oorspronkelijke vraag was en of de mankementen te wijten zijn aan ofwel het niet juist uitvoeren van de opdracht door de opdrachtnemer ofwel het niet juist formuleren van de vraag door de opdrachtgever.

In beide gevallen is het mankement een feit en moet een oplossing gevonden worden. Liefst natuurlijk met het buro die dit project heeft gebouwd.

Cookin’ Internet fungeert hierbij als neutrale tussenpersoon. Hoe we dit precies doen? U ziet onze werkwijze hier onder.

1) Tijdens een eerste flip-over sessie bij u op kantoor helpt Cookin’ Internet met het in kaart brengen van de onderdelen of functionaliteiten waar u niet tevreden over bent. Daarnaast bekijken we het oorspronkelijke wensenpakket, de offerte-aanvraag en de goedgekeurde offerte;

2) Op basis van deze sessie wordt een functioneel ontwerp (FO) geschreven dat in grote lijnen de huidige problematiek en de gewenste oplossing beschrijft;

3) Aan de hand van dit FO zal een gesprek aangegaan worden met het huidige web-buro om de andere kant van het verhaal te horen;

4) Na afloop van deze gesprekken zal bekeken worden of beide partijen nog met elkaar verder willen. Mocht dit niet het geval zijn, dan zal Cookin’ Internet de afwikkeling van de opdracht begeleiden en een nieuw offertetraject starten of zal een andere aanbieder uit ons of uw netwerk geselecteerd worden;

5) Wanneer u en de opdrachtnemer vertrouwen hebben in een succesvolle afronding van het project, dan zal het FO door beide partijen worden ondertekend. Samen met u en het web-buro zal een planning gemaakt worden en worden een aantal controle-punten vastgesteld.

6) Cookin’ Internet begeleidt het vervolgtraject en houdt toezicht op de naleving van het FO en de gemaakte planning.

7) Samen met u en het web-buro zal de uiteindelijke oplevering worden uitgevoerd.